Vyšetření znamének dermatoskopem

Sleduje rizikovost znamének

Zcela bezbolestné ošetření

Vyšetření doporučujeme podstoupit alespoň jednou ročně

Vyšetření znamének dermatoskopem umožňuje sledovat znaménka, sledovat jejich růst a při pravidelných návštěvách porovnávat jejich vývoj v čase. Je prvním krokem v prevenci potenciálně zhoubného bujení.

Vyšetření provádí lékař pomocí dermatoskopu a je zcela bezbolestné. Na něj pak navazuje případné odstranění znamének a další doporučení.

Cena zákroku od 1 500,-